(Goedgekeurd op het partijbestuur van 14 juni 2012)

Mobiliteit en parkeerbeleid

 • aanleggen groene parkeerstroken in de Artanlaan en Crombezlaan
 • een parkeerbeleid op maat van de diverse deelgemeenten 
 • bouwen van rotatieparkings in Nieuwpoort-bad met meer dan 1200 plaatsen

Toerisme en jumelage

 • aandacht voor 4-seizoensgebonden toerisme
 • inrichten van een nieuw toerismebureau in Hurlebise 
 • nieuwe jumelage aangaan met Capelle-la-grande (F)
 • nieuwe infrastructuur op Hendrikaplein met o.a. openbare toiletten, integrale toegankelijkheid strand, rodekruispost,...

Gezinsbeleid en opvoedingsondersteuning

 • ondersteunen van OpvoedingsOndersteuning NIEuwpoort (OONIE)
 • uitbouw voor steun aan huis (Centrum Kind en Gezin)
 • verdere samenwerking met gezinsondersteunende verenigingen voor het organiseren van babymassage, sociale vaardigheidstraining, voordrachten, ...
 • organiseren van de dag van de opvoeding

Senioren

 • senioren verder ondersteunen i.v.m. eenzaamheid, mobiliteit en inburgering
 • seniorensport in alle deelgemeenten aanmoedigen
 • het nieuwe rusthuis uitbouwen tot een van de modernste van de streek met kortverblijf en nachtopvang
 • welzijn, sociale zaken en OCMW
 • infocampagnes organiseren i.v.m. gezondheid, zoals kankerpreventie,...
 • oprichten van een dienstencentrum met integratie van het sociaal huis
 • uitbouw van een administratief centrum voor OCMW- en stadsdiensten
 • bouwen van serviceflats met verzorging nabij het nieuwe rusthui
 • subsidies verlenen voor het aanpassen van woningen in het kader van de thuiszorg

Milieu, natuur en ontwikkelingssamenwerking

 • uitbreiden netwerk ondergrondse afvalcontainers
 • aanleggen van een stadsbos op de hoek Genklaan-Zandstraat
 • verder uitbouwen van de groene gordel (Astridpark, Mauritspark, eiland tussen Veurnevaart en Veurne-Ambacht)
 • blijvende inzet voor fairtrade/eerlijke handel en uitbouw Noord-Zuid-raad

Verenigingen en wijkraden

 • speel-o-theek speelkracht 10 : uitkijken naar vaste stek, blijvend financieel ondersteunen
 • ter beschikking stellen van stadszalen aan erkende Nieuwpoortse verenigingen en wijkraden
 • ter beschikking stellen van een fuifzaal

Financieel

 • voeren van een gezond, efficiënt en verantwoord financieel beleid
 • maximaal beroep doen op subsidies van de hogere overheden

Lokale economie en werkgelegenheid

 • herlocalisatie van bedrijven in woonzone naar de ambachtelijke zone
 • het optimaal begeleiden van bedrijven voor het verkrijgen van allerlei vergunningen
 • winkelstraten functioneel inrichten om het shoppen zo aangenaam mogelijk te maken

Informatica en communicatie

 • de interactieve stedelijke website blijvend optimaliseren
 • toegankelijk maken van de informatieve stedelijke website op publieke plaatsen
 • e-loket uitwerken voor inwoners, toeristen en ondernemers

Landbouw en visserij

 • behouden van de stedelijke tussenkomst in de beheersovereenkomst afgesloten met de VLM
 • eenmalige inzameling silobanden van de landbouwbedrijven
 • verdere economische, educatieve en toeristische uitbouw van de stedelijke vismijn
 • aanleggen van pontons in de vissershaven voor het aantrekken van kleine vissersvaartuigen

Woonbeleid en huisvesting

 • het stadsbestuur is de belangrijkste trekker voor onze huisvesting
 • uitwerken reglement voor de toekenning van sociale woningen aan de inwoners van Nieuwpoort
 • creëren van nieuwe, betaalbare bouwgrond

Jeugd en onderwijs

 • behoud van de financiële tussenkomst van de Buzzypas
 • de stadsbus inzetten voor netoverschrijdend schoolvervoer
 • afwerken van het skatepark
 • uitbreiding van het jeugdcentrum met een grotere eetzaal voor de speelpleinwerking
 • aanleg van nieuwe speelpleinen waar mogelijk

Sport, spel en recreatie

 • bouwen van een nieuwe schietstand onder het Albert-I-monument
 • bouwen van een sportzaal voor diverse sportdisciplines in samenwerking met Bloso
 • inrichten van een kleine tribune langsheen de atletiekpiste
 • het aanleggen van een Finse looppiste

Infrastructuur

 • aanleggen van volkstuintjes
 • planmatig vernieuwen van de straten in de oude binnenstad
 • de landbouwwegen en langsgrachten waar nodig onderhouden, herstellen en vernieuwen
 • planmatig vernieuwen van trottoirs, wandelpaden en rijwegen in de sociale woonwijken

Cultuur, erfgoed en herdenkingen

 • Cinema City uitbouwen als zaal voor podiumkunsten
 • Bommenvrij restaureren als artistiek centrum voor de tekenacademie en kunstgroeperingen
 • bezoekerscentrum "De Ganzepoot" uitbouwen in het kader van de herdenking van WOI
 • de gerenoveerde pastorie van Ramskapelle multifunctioneel inrichten
 • 850 jaar Nieuwpoort op een passende wijze herdenken in 2013

Veiligheid 

 • ijveren voor een stormvloedkering ter beveiliging van Nieuwpoort en zijn inwoners
 • kindvriendelijk verkeersbeleid rondom de scholen
 • behouden van premies voor inbraakpreventie, fietssloten, brandveiligheid,...

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

 • opstellen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor wijken, deelgemeenten en de grote uitbreiding van de jachthaven
 • zoveel als mogelijk de elektrische leidingen ondergronds brengen in de bebouwde kom

Openbare werken

 • Zeedijk, Franslaan en de Albert-I-laan tussen stad en bad gefaseerd vernieuwen
 • plein rond de Sint-Bernarduskerk vernieuwen
 • heraanleg van de Victorlaan
 • aanleggen van een fietspad langsheen de Ramskapellestraat en de Brugsesteenweg

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.