Onze mensen

Rik Lips

Schepen

Bert Gunst

Schepen

Roland Woestyn

Gemeenteraadslid

Karine Debruyne - Vancoillie

Voorzitter Gemeenteraad

Wim Demeester

Gemeenteraadslid

Ann Gheeraert

Gemeenteraadslid

ir. Eddy Louwie

Gemeenteraadslid

Adina Counye

Gemeenteraadslid

Brigitte D'hondt

Gemeenteraadslid

Maarten Claeys

Afdelingsvoorzitter

An Beun

Lid OCMW-raad

Sara Neudt

Lid OCMW-raad

Fery Vermeylen

Seniorenwerking

Michel Delmotte

Ondervoorzitter CD&V Nieuwpoort

Patrick Van Robbroeck

Lid Afdelingsbestuur

Bill Vermeylen

Lid Afdelingsbestuur