Pulsvisserij blijft ter discussie


zaterdag, 25 november, 2017
Pulsvisserij blijft ter discussie
Eerste Schepen Kris Vandecasteele (CD&V), tevens bevoegd voor visserij, reageert ontzet op het bericht dat een meerderheid van de Europese visserijcommisie positief advies geeft voor invoeren van pulsvisserij op grote schaal. Deze commissie laat de deur open om de tijdelijke ontheffingen permanent maken én het aantal nog verder uit te breiden. Het zal uiteindelijk het Europees parlement zijn, die definitief beslist.

Schepen van visserij Kris Vandecasteele : “Ik was oprecht verbaasd en geschrokken dat er een positief advies gekomen is. Al jaren ben ik bezorgd, samen met de Nieuwpoortse vissers. We hoopten dat pulsvisserij op platvis na het grootschalige Nederlandse proefproject verboden zou worden. Dat bleek nu ijdele hoop te zijn. De discussies blijven, want de definitieve beslissing wordt later pas genomen door het Europees parlement. We zijn er nog niet van af.”

De pulsvisserij is een techniek, waarbij gebruik gemaakt wordt van kleine, elektrische stroomstoten onder water om platvis op te schrikken en te vangen in een sleepnet. Deze techniek laat toe om op plaatsen te vissen, die met andere technieken onbereikbaar zijn. Hierdoor worden nu ook broed- en paaiplaatsen bereikt, waardoor de platvissen op geen enkele plaats nog veilig zijn. De techniek is ontwikkeld om minder brandstof te verbruiken in tegenstelling met de traditionele boomkorvisserij.

Schepen van visserij Kris Vandecasteele (CD&V) : “Om de investering van een pulsinstallatie (ca 350000 euro - zonder vaartuig ) terug te verdienen, dient er veel vis gevangen te worden, misschien té veel. Ik weet niet of de zee jaarlijks zoveel wilde vis kan produceren, zeker als het aantal pulsvaartuigen nog uitgebreid kan worden. Mijns inziens is het beter de pulsvisserij op platvis als techniek te verbieden. Er zijn sedert de brandstofcrisis ook nog andere technieken ontwikkeld : de sumwing, ecoroll, boomkor met rolslof, de seawing, efficiëntere motoren, aangepaste netten,..  Deze technieken zijn ook brandstofbesparend in vergelijking met de traditionele boomkor en kunnen zeker een alternatief zijn voor de pulskor. “

In de voorbije jaren uitten vele gebruikers van de Noordzee bezwaren tegen deze manier van vissen. Sedert de invoering van de pulsvisserij op platvis ervaren diverse gebruikers immers een terugloop van visserijbestanden in de zuidelijke Noordzee. Mogelijks is dit te wijten aan de pulsvisserij, maar een rechtstreeks verband kan niet aangetoond worden. De Nederlandse vloot beschikt over 84 ontheffingen voor met een einddatum in 2019. Dergelijke vaartuigen mogen ook in Belgische wateren vissen. Ontheffingen zijn tijdelijke toelatingen om te vissen met elektriciteit.

Schepen van visserij Kris Vandecasteele (CD&V) : “Bij het verderzetten van deze techniek dreigen de kleine rederijen weggeconcurreerd worden, ten voordele van grote rederijen. Dit is in tegenstelling met de Europese promotie van kleinschalige visserij. In 2014 stelde ik al de vraag of de commerciële belangen bij het proefproject niet zodanig groot geworden zijn om dit nog met een moedige beslissing terug te kunnen schroeven. Nu blijkt dat de grote commercie het mogelijks zal halen.”

 

Kris Vandecasteele
Eerste Schepen
Voorzitter Directiecomité AGB Vrije Tijd

Marktplein 7
8620 Nieuwpoort
0498.92.92.02