Normen torenkranen verstrengen ?


woensdag, 3 januari, 2018
Kraan

Eerste schepen Kris Vandecasteele (CD&V) : “Het vertrouwen van de bevolking in torenkranen is geschonden. Het is immers niet de eerste keer dat er een torenkraan omwaait aan zee. In 2016 viel er nog één in Nieuwpoort om en er zijn nog voorbeelden terug te vinden zoals bijvoorbeeld in Middelkerke(2012) en Gistel(2015). We moeten hieruit leren en voorkomen dat dit nogmaals gebeurd. De normen, waaraan torenkranen dienen te voldoen in de kustzone, zou best eens herbestudeerd worden, onafhankelijk van het resultaat van het onderzoek betreffende de torenkraan die recentelijk in Nieuwpoort omgevallen is. Dit kan op termijn het vertrouwen bij de bevolking herstellen.”

België is onderverdeeld in diverse zones voor wat betreft de windnormen. De zone met de hoogste windsnelheden is deze aan kuststreek, die blootstaat aan zeewinden die zonder veel weerstand vanuit zee het land bereiken. De torenkranen aan de kust worden volgens deze normen berekend.  Controle-organisaties zien toe of de torenkranen hieraan voldoen. Dit gebeurt aan de hand van een indienstelling en periodieke keuringen.

Schepen Kris Vandecasteele (CD&V) : “Ik denk dat de voorschriften herbestudeerd en meer uitgewerkt voor de hogere torenkranen. Ik denk hierbij aan een grotere weerstand tegen windsnelheden en turbulentie, maar evenzeer de verankering van de kraanfundering in en op de grond. Ook een strengere indienststelling behoort tot de mogelijkheden. Momenteel zijn de periodieke keuringen nog driemaandelijks; misschien moet dit frekwenter gebeuren. Dit dient wel op nationaal vlak gereguleerd te worden.”

Het herschrijven van een norm is niet ongebruikelijk. Recentelijk (2005) werden de Europese normen geïntroduceerd, waarbij de oude Belgische Normen vervangen werden. Na de grote stormen in Frankrijk begin de jaren ’90 waarbij heel wat schade werd veroorzaakt, werd de toenmalige Franse norm ook verstrengd (1993).

Eerste Schepen Kris Vandecasteele heeft in vervanging van de burgemeester in de eerste uren na het recentelijk ongeval te Nieuwpoort de crisiscel met de diverse veiligheidsdiensten in goede banen geleid. Van opleiding is hij ingenieur, gespecialiseerd in stabiliteit van metalen constructies.

 

Meer info :
Kris Vandecasteele

0498/929202