De gemeenteraad bepaalt het beleid van de stad en kan hiervoor algemene regels vaststellen.

De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

  • politieverordeningen
  • belasting- en retributiereglementen
  • subsidiereglementen

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op de laatste donderdag van de maand om 19u30. Deze vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar. De data werden door de Voorzitter als volgt bepaald:

  • 22 februari 2018
  • 22 maart 2018
  • 26 april 2018

Meer info op de website van de stad :